Movie EF

"William" (Buckwheat Errol Flynn)

Ökl Excellent

Genomfört BPH

 

Movie GP

"Lukas" (Buckwheat Gregory Peck)

 

Movie JD

 "Scott" (Buckwheat James Dean)

 

Movie MB

"Frodo" (Buckwheat Marlon Brando)

Svensk och Dansk Utställningschampion

Svensk Viltspårchampion

Genomfört BPH

HD: B

Movie PN

"Minou" (Buckwheat Paul Newman)

 

Movie RH

"Kenny" (Buckwheat Rock Hudson)

Ökl Excellent

Genomfört BPH

Movie AP

"Leo" (Buckwheat Al Pacino)